Velkommen til  Edvard Munch Lodge

emlodge.gif (42278 bytes)

sofnlogo_white.gif (1780 bytes)

sonemblem_transp.gif (4991 bytes)
Stiftet 16 Januar 1895

 

Hvorfor være medlem av SONS OF NORWAY ?

  1. Sons of Norway er en upolitisk norsk-amerikansk brorskapsorganisasjon med det primære formål å styrke vennskap, familiebånd, samhold, kontakt, kulturell utveksling og nestekjærlighet over landegrensene.

  2. Er du interessert i Nord-Amerika, gir det deg en mulighet til å lære landet bedre å kjenne, og til lettere å skaffe deg kontakter og venner med samme interesse.

  3. Er du nord-amerikaner i Norge, gir det deg mulighet til å treffe nordmenn som gjerne vil lære deg om landet, dets historie, seder og skikker, men som også vil lære fra deg, - om ditt land.

  4. Som medlem kan du lettere styrke de bånd du allerede måtte ha i det ene eller andre landet, - finne og knytte, nye bånd mellom slekt og venner.

  5. Gjennom medlemsbladet Viking Magazine, vil du månedlig få kontakt med og oppdatering om et miljø du er interessert i.

  6. Sons of Norway arbeider nært med både den amerikanske og canadiske ambassade når det gjelder kulturelle programmer, historie og utdannelse, men også når det gjelder visa, pensjoner, stipendier m.m.

  7. Sons of Norway er behjelpelig om du skulle være i behov av, eller komme i en slik situasjon at du trenger juridisk assistanse i USA eller Canada.

  8. Du får hjelp til å legge opp reiseruter og rimelige reiser, til både norske og andre miljøer og distrikter i USA / Canada.

  9. Dine barn eller barnebarn får mulighet til å delta på de camps og leire som arrangeres på begge sider av Atlanteren.

  10. Du, og hele familien kan være med å lage et miljø som gir rike muligheter for både å skape og bli del av et nettverk, hvor det handler mest om vennskap og brorskap hvor man støtter hverandre i gode, så vel som i dårlige dager.

Hensikt og Formål

I tillegg til det som er nevnt i ordenens lover, skal hensikt og formål være:

a.         Å fremme interessen for Norsk emigrasjonshistorie til Nord-Amerika, samt interessen for dagens Norsk-Amerikanske samfunn.

b.        Å tilføre organisasjonens medlemmer i Nord-Amerika informasjon om, og kontakt med, dagens Norge, ved å gjennomføre felles aktiviteter mellom Distrikt 8 (Norge) og de øvrige distrikter.

c.        Å aktivt søke kontakt med nordmenn og norskættede som bor i USA eller Canada, eller som har flyttet til/tilbake til Norge og informere om organisasjonens og Distrikt 8's hensikt, formål og aktiviteter.

d.        Å aktivt hjelpe medlemmer som ønsker å reise til og i våre 3 land.

e.             Å tilrettelegge ungdoms-sport-reiser og kulturutvekslings-programmer mellom Distrikt 8 og de øvrige distrikter.

FAKTA OM SONS OF NORWAY

Sons of Norway ble grunnlagt 16 Januar 1895, av 18 menn - 9 fra Trondheim, 6 fra Selbu, 1 fra Oslo, 1 fra Bergen og 1 fra Valdres.

Disse møttes i annen etasje på en tom forretning i nord Minneapolis, Minnesota. Deres formål var å etablere en organisasjon for gjensidig beskyttelse for utbetaling av penger i tilfelle av nød og sykdom, som den økonomiske depresjonen og omfattende sykdommene på den tiden hadde forårsaket. Lovene på den tiden tillot ingen andre enn innfødte U.S. borgere å kjøpe seg forsikringer, og disse norske immigrantene var derfor ekskludert fra den beskyttelsen de følte var nødvendig.

 

-Sons of Norway Mission Statement-

Sons of Norways misjon er å fremme, ivareta og på lang sikt verne om norske og andre nordiske kulturtradisjoner, samtidig som organisasjonen får vokse og utvikle seg som en broderskapsforening med maksimal hjelp og støtte til alle medlemmer.

 

Hva er Sons of Norway?

SoN er amerikansk organisasjon med ca 75.000 medlemmer, hvorav ca 3.500 bor i Norge. Formålet er å ivareta forbindelsen mellom de norske miljøer i USA, Canada og Norge, ta vare på vår kulturarv og støtte sosiale og kulturelle aktiviteter. I USA drives også forsikringsvirksomhet.

HVEM ER VI ?

Arbeidet med å etablere SoN i Horten ble startet høsten 1993 og det første møtet ble holdt i desember 1993. Offisiell stiftelse av foreningen skjedde under høytidelige former 7. mai 1994.  Foreningen har pr januar 1999  ca 42 registrerte medlemmer, av alle aldersgrupper og med forskjellig utgangspunkt for sitt medlemskap.  

Selv om vi før medlemsskapet ikke kjente hverandre så godt, har vårt ønske om å tilhøre et godt sosialt miljø, i tråd med SoN's målsetting, gitt oss et rikt fellesskap.

MEDLEMSSKAP

Trenger du å være Norsk for å bli medlem? Nei, kravene er enkle:

* Du må være minst 16 år gammel for å bli medlem, kjønn er likegyldig.

* Hvilken som helst søker som viser en ekte interesse i formålene og hensiktene til Sons of Norway, uavhengig av nasjonalitet, kan bli medlem.

HVORDAN BLIR JEG MEDLEM?

Du fyller ut en enkel søknadsblankett, som leveres til den lokale forening i Horten. Adresse:  Sons of Norway, Edvard Munch Lodge 8-019, Boks 317, 3193 HORTEN.  Du kan også sende inn søknaden gjennom et medlem, som vil anbefale deg , og sende søknaden videre.

Eller rett og slett fylle ut det elektroniske skjemaet nedenfor, og vi tar kontakt med deg så snart det er mottatt.

Medlemskontingenten for år 2001 som er på
kr 300 for hovedmedlem og kr 250 for ektefelle per år betales på bankgiro samtidig. Søknadsblankett finnes hos styremedlemmene.

Når du er registrert som medlem, vil du bli formelt opptatt gjennom en enkel seremoni i den lokale forening.

 

Hvorfor velge Edvard Munch Lodge?

Lokalforeningene har tradisjonelt navn basert på geografiske betegnelser, eller etter kjente avdøde personer. Med Munch's nære tilknytning til vår kommune synes vi at det er  på sin plass å hedre ham på denne måten.

HVA SKJER  I HORTEN  OG OMEGN ?

Hver lodge skal ha minst ett møte i måneden. Vi har fastsatt første tirsdag i måneden som vår regulære møtedag. Møtested er normalt på Turnkantinen i Holtan Ungdomsskole, med møtestart kl 1900. Møtene vil normalt ikke bli annonsert, men vil bli kunngjort gjennom et månedlig informasjonsskriv (Newsletter) til våre medlemmer. Ring gjerne et styremedlem for å få mer informasjon.

Møtene følger et bestemt mønster, hvor man åpner med et "forretningsmøte" av ca. 1/2 times varighet. Driften er basert på størst mulig medvirkning av medlemmer i alle avgjørelser som fattes, og detaljer om driften vil bli drøftet under forretningsmøtet, som kun er åpent for medlemmer. Når denne delen av møtet er ferdig, kommer den mer sosiale delen av kveldens møte, gjerne med et lite kåseri eller en annen programpost.  Denne delen av møtet er åpen for gjester og interesserte. Til slutt er det prat og kos rundt en kaffekopp hvor det må betales en liten slant for en enkel bevertning. Møtet avsluttes gjerne med en liten utlodning.

 

Forøvrig er det helt opp til medlemmene hvilke aktiviteter man vil legge opp til. Eksempler er:

* Bowling-gruppe      *Thanksgiving-middag    * Pannekakefrokost      * Julebord

* Halloween-feiring    * Square-dancing     * Ungdomsgruppe             *Slektsgransking 

*Grillaften    * Picnic    * 4. juli markering    * Amerikansk aften

Vi satser på at Edvard Munch Lodge vil bli et utbytterikt engasjement for de som ønsker å delta i denne form for aktivitet. Mulighetene er mange for den som også vil bidra til å forme og videreutvikle foreningen.

 

Søknadsskjema for medlemsskap i Sons of Norway's
Edvard Munch Lodge


Medlemskontingenten for år 2008  er på kr 350 for hovedmedlem og kr 300 for ektefelle per år. Giro vil bli tilsendt etter at søknaden er godkjent. 

Du kan kontakte E-M-L med skjemaet nedenfor:

De felter som har uthevet skrift, må fylles ut for at meldingen skal bli prosessert.

Jeg er Norsk ved:
Fødsel
Avstamming
Ekteskap
Ikke Norsk

Jeg er interessert i følgende:
Sosialt samvær
Utvekslingsprogrammer (kunst, språk, musikk)
Skole / Studie / Stipend
Sport
Reiser
Slektsgransking
Humanitære programmer / Foundation

Annet: (Beskriv i Melding nedenfor)

Melding:

Navn:
Født:

Adresse:
Telefon Privat:

Postnummer og -sted:
Telefon Arbeid:

Yrke:
Arb. giver:

E-post:

Telefax:

Ønsket tilbakemeldingsformat:


Kontaktinformasjon

Epost:
waa@wilfredaasheim.com

Telefon:
33 07 30 58

Postadresse:
Edvard Munch Lodge 8-019
Postboks 317, 3191 Horten.

Nettsted:
http://www.wilfredaasheim.com/edvmunch.htm


Back to Edvard Munch Lodge Main Page