SONLOGO.JPG (1839 bytes)  SONS OF NORWAY SONLOGO.JPG (1839 bytes)

 

--  --    

Styret for 2009

 

 

Foran fra venstre:
Sekretær Britt Thorsen, President Jan Thorsen, Aktivitetsleder Kari H. Auli.

Bak fra venstre:
Styremedlem Nils Hanche, Visepresident Bjørn Kristiansen, Eks-President Arild Andersen,
Medlemssekretær/Redaktør Wilfred Aasheim, Marshall Vidar Steen-Hansen og Kasserer Bjarne Rolland.
 

rwb_line.gif (207 bytes)

 

Edvard Munch Lodge 8-019 - Horten
Postboks 317 - 3193 Horten
Stiftet 07-05-94

Møtested: Turnforeningens kantine - Holtan Ungdomsskole - Holtandalen
Møtetid: 1. tirsdag i måneden kl. 19:00
Kontingent: Hovedmedlem kr. 350,- Ektefelle kr. 300,- snyc kr. 200,-

Styret for År 2009:

President:

Visepresident:

 

Jan W. Thorsen - 33 04 19 70

Bjørn Kristiansen- 33 04 51 46

Sekretær:

Britt Thorsen

33041970

Medl.sekretær:

Wilfred Aasheim

33073330

Aktivitetsleder:

Kari Auli

33045146

Redaktør:

Wilfred Aasheim

33073330

Tillitsvalgt 1:

Nils Hanche

33044639

Marshall:

Vidar Steen-Hansen

33081292

Tillitsvalgt 2:

 

33045146

Kasserer:

Bjarne Rolland

33042249

Revisor:

Gunn E. Borge

33070961

Revisor:

Ragnar Iversen

33048833

 

 

rwb_line.gif (207 bytes)

 

rwb_line.gif (207 bytes)